Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Handspring-salg endelig avgjort

Palm har lenge gjort det klart at de ønsket å kjøpe Handspring. I går ble aksjonærene i de to selskapene enige.

Handspring Treo 600
Samtidig godtok aksjonærene at Palm blir splittet i to selvstendige selskap, palmOne, som fokuserer på produksjon og utvikling av PDA-ene, og Palm Source, som skal utvikle og lisensiere ut Palm operativsystem.

Gründeren tilbake

Palm ble stiftet av Jeff Hawkins i 1992, og kjøpt opp av U.S. Robotics i 1995. Året etter kom de første PDA-ene, PalmPilot 1000 og 5000. I 1997 ble U.S. Robotics kjøpt opp av 3COM.

Handspring ble stiftet i 1998, da Jeff Hawkins, Donna Dubinsky og Ed Colligan brøt ut av Palm for å starte på nytt. Handsprings PDA-er ble ingen stor suksess, og selskapet droppet PDA-produksjonen for i stedet å satse på PDA-telefonene Treo.

Etter oppkjøpet blir Jeff Hawkins teknologidirektør i palmOne, mens Ed Collligan blant annet skal ha ansvaret for satsingen på trådløse produkter, deriblant Treo-telefonene. Donna Dubinsky går inn i styret i palmOne.

Stikkord: Mobil