Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kampanje mot nett-film

Først lærte de oss å skyte indianere og at konflikter løses best med vold. Nå skal de lære oss at det er stygt å stjele filmer fra Internett.

Piratfilm
Hollywood går nå inn i skolene for å oppdra barn og unge mot Internett-tyveri. Lærere og elever som prediker Hollywoods budskap skal premieres.

Antipirater

Den amerikanske filmorganisasjonen Motion Picture Association of America (MPAA), har bevilget 100.000 dollar til kampanjen. De neste to årene skal antipiratbudskapet spres ut til 900.000 elever i femte til niende klasser over hele USA. Oppgaven utføres av Junior Achievement Inc, som gjennomfører programmet ved hjelp av frivillige lærere fra næringslivet.

Men mange kritiserer prosjektet, som de hevder gir et skjevt og forenklet bilde av en komplisert juridisk problemstilling.

Ikke betalt=stjålet

Kampanjen kalles «What the Diff?: A Guide to Digital Citizenship» og startet sist uke med en læreplan som har til hensikt å holde barn borte fra fildelingstjenester som Kazza, der brukerne kan utveksle digitale lyd- og filmklipp. Budskapet er enkelt: – Har du ikke betalt for det så har du stjålet det.

Kampanjen skal også inn i kinosalene, der Hollywoodkjendisene trekkes frem på lerretet under parolen om at digital piratvirksomhet truer deres eksistensgrunnlag.

Ensidig

Men enkelte eksperter på kopirett sier de er skeptiske til måten MPAA får styre klasseromsdiskusjonene på. De frykter at læreplanen ikke tar hensyn til at det finnes en grunnlovsfestet rett til å benytte digitale kopier til privat bruk eller i opplæring.

– Dette minner om Sovjet-skolene. Først indoktrineres elevene, og så får de elevene til å drive indoktrinering i sine miljøer, sier Wendy Selzer, advokat i Electronic Frontier Foundation.

Premier

Også lærerorganisasjonene reagerer på at særinteresser får fremme sitt budskap i skolen. Skoleelever inviteres til å skrive stiler om fildelingens styggedom, og lokkes med flotte premier som DVD-spillere, DVD-filmer, kinobilletter og gratisturer til Hollywood. Også lærere som sprer MPAAs budskap kan vinne slike premier, skriver LA Times.

Stikkord: fildeling, internett