Hopp til navigasjon Hopp til innhold

USA forbyr spam

USA får trolig en føderal lov mot uønsket e-post, i tillegg til lover i halvparten av delstatene.

epost spam junkmail
Det amerikanske Senatet behandler nå en lov som gjør det til en nasjonal forbrytelse å sende tilbud om porno og «bli rik i en fart»-oppskrifter til personer som ikke har bedt om det. De fleste tror at lovforslaget får flertall. President Bush har allerede signalisert at han vil godkjenne loven om den blir vedtattt.

Ikke generelt forbud

Lovforslaget innebærer likevel ikke noe absolutt forbud mot slik post. Den er bare forbudt om den innholder villedende titler som «Re: your request» eller lignende. I tillegg må meldingen inneholde informasjon som ikke levner tvil om at det er svindel eller uanstendig sex-innhold det dreier seg om.

Dersom påtalemyndighetene greier å bevise at en slik melding er sendt ut for å lure mottakeren eller krenker mottakerens bluferdighet, kan avsenderen risikere ett års fengsel og en bot på 1 million dollar (ca. 7 millioner kroner).

Begrenset rett til søksmål

Om man blir dømt for annen gang for samme forhold, øker strafferammen til fem års fengsel.

Om lag halvparten av de amerikanske delstatene har allerede strenge lover mot spam på plass. I Norge er det lov å sende spam til firmaer, men ikke til private mailkontoer.

Lovforslaget gjelder mailkontoer generelt, enten de disponeres av firmaer eller privatpersoner. På den annen side åpner ikke loven for private søksmål fra individuelle spam-ofre. Bare internettleverandører og myndigheter på føderalt eller statlig nivå kan føre slike saker for retten.

Stikkord: internett