Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Netcom med Nordenpris

Netcom har hatt suksess med sitt «lik pris»-prinsipp. Nå utvides ordningen til å gjelde hele Norden.

Netcom lik pris
For en mobilkunde som er i utlandet er prisene mange og sværtuoversiktlige. En rekke faktorer er med på å gjøre dettilnærmet umulig å vite hva en samtale koster; hvilken operatør sombenyttes, ulike takseringsintervaller, når på døgnet man ringer, om manringer til en mobil- eller fasttelefon, om man ringer lokalt eller tilet annet land samt svingninger i valutakursene.

Forenkler

– Dette ønsker vi nå å gjøre noe med. Derfor forenkler vi priseneradikalt for våre kunder som bruker mobiltelefonen i Norden, sierBarbara Thoralfsson, administrerende direktør i NetCom i en pressemelding.

Lik pris

Når NetComs privatkunder reiser i Norden, blir det fra 1. januar 2004lik pris på alle samtaler til de andre nordiske landene. Det blir ogsåbare én pris å forholde seg til på innkommende samtaler.

Prisene er de samme uansett hvilket nordisk land man ringer til, hvilken lokal operatør som benyttes, og når på døgnet samtalen foregår. Det spiller heller ingen rolle om man ringer til en mobil- ellerfasttelefon.

Det innføres samtidig lik pris når man ringer fra Norge til et av deandre nordiske landene.

Forutsigbarhet

– Sammenlignet med dagens prisjungel, tror vi dette er noe kundene vilsette pris på. Det nye prissystemet vil være langt mer oversiktlig forkunder som bruker mobiltelefonen når de reiser i Norden. Tanken med vårlik-pris politikk, er at kundene skal ha full forutsigbarhet. Kundenehar krav på å vite hva varen koster, sier Thoralfsson.

De nye prisene (pr minutt):

Når du reiser i Norden

activeTALK

TALK

smallTALK

Kontant/youngTALK

Utgående innen Norden

4,5

5

5,5

6

Innkommende samtaler

2,5

3,5

4

4

Oppstartsavgift

0,59

0,59

0,59

2

Sende SMS

3

3

3

5

 

 

 

 

 

Når du er i Norge

activeTALK

TALK

smallTALK

Kontant/youngTALK

Til alle andre nordiske land

2,5

4

5,5

6