Hopp til navigasjon Hopp til innhold

IT-tristessen snart slutt

Alt tyder på at 2004 blir et bedre år for IT-bransjen enn 2003. Det viser en ny norsk undersøkelse.

PC med lys
I undersøkelsen, som er foretatt av Norsk gallup på oppdrag bra bransjeorganisasjonen IKT-Norge, går det blant annet fram at de totale It-investeringene i Norge har gått fram. Samtidig har antallet bedrifter som oppgir at de skal investere i IT gått fram, mens antallet som oppgir at de skal redusere investeringene har gått tilbake.

De store gjerrige

Investeringsviljen er høyest hos bedrifter med under 50 ansatte. Hos større bedrifter er ikke investeringsviljen fullt så høy. Offentlig sektor er noe mer investerinsvillige enn private.

Bare 1 % utrykker at bemanningen i IT-avdelingen skal reduseres neste 12 måneder. De aller fleste sier at den skal være på samme nivå.

På grunnlag av dette konkluderer IKT-Norge med at den negative tendensen vi så i forrige kvartal nå har snudd. Samtidig påpeker foreningen at spredningen av bredbånd går sakte, men at den øker.

Sikkerhet i høysetet

Viljen til å oppgradere til nyere versjoner av operativsystemer er for oppadgående. Det samme er investeringene i sikkerhet, noe som kanskje ikke er så overraskende etter den siste tidas virusplager.

Som vi ser av grafen under nådde den norske IT-bransjen toppen rundt 4. kvartal 2000. Nå er det i ferd med å svinge seg opp igjen, selv om få tør å sprette champagnekorkene ennå.

Norsk IT-bransje fra 1. kvartal 1997 til 3. kvartal 2003:

Oppadgående trend for den norske IT-bransjen. (Norsk Gallup/IKT-Norge)