Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Utfordrer Microsoft til duell

Hvilken plattform er best, Java eller .NET? 18.-19. november blir det tungvektsmesterskap under JavaZone.

java.net
Norges største Java-mønstring inviterer til duell mellom Javaog Microsofts konkurrerende .NET-plattform. – Det kan nok bli blodig,advarer Java-eksperten Johannes Brodwall som holder foredraget «Javaversus .NET: The Heavyweight Championship Showdown» under åretsJavaZone, heter det i en pressemelding fra javaBin.

Benchmark

Det siste året har det vært det vært gjentagende trefninger mellom de tokonkurrerende utviklingsmiljøene om hva som er den beste plattformen. Enbenchmark-sammenlikning av J2EE og .NET utført av The Middleware Companyfra i fjor høst fikk fyr på debatten.

Senest for noen dager siden varMicrosoft på banen med en ny undersøkelse, gjennomført av Forrester-eideGiga, som konkluderer med at .NET er billigere i drift enn Java.

Styrker og svakheter

JavaZone følger opp tråden under årets arrangement 18.-19. september medforedraget «The Heavyweight Championship Showdown» av Johannes Brodwallder han går gjennom styrker og svakheter på de to plattformene. Brodwalljobber til daglig i konsulentselskapet Systek og har erfaring fra beggeplattformer.

Gateslagsmål

– Sammenlikninger mellom .NET og Java minner ofte mer om gateslagsmålenn boksekamper, men det blir uansett en bred sammenlikning av de toplattformene. Vi skal forsøke å holde det sivilisert, men det er muligblod spilles, sier Brodwall humoristisk.

Brodwall har flere års erfaring med Java, og har i første halvdel av2003 også jobbet som prosjektleder og arkitekt på et vellykket .NET-prosjekt.

Debatten om Java versus .NET blir gjerne sett på somen teknisk debatt, men Brodwall vil også gå inn på ikke-tekniskefaktorer som kostnader på utvikling og drift, opplæring og filosofi somligger til grunn for de to plattformene, heter det i pressemeldingen.

– Uten å røpe for mye kan jeg vel si det slik at de tekniskeforskjellene mellom de to plattformene er trivielle, og at andrefaktorer bør avgjør valget, sier Brodwall.

Utviklersamling

JavaZone er den største samlingen for Java-utviklere i Norge. Brodwalls foredrag om «Javaversus .NET» blir å finne arrangementets første dag, torsdag18.september klokken 15.00.

Stikkord: programvare