Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ny EU-lov truer Linux

I dag skal EU-parlamentet ta stilling til en ny patent-lov. Resultatet kan bli vanskeligere forhold for åpen kildekode.

Linux død
Et utvalg i EU har i flere år jobbet med det nye direktivet, som omhandler adgangen til å søke patenter. Hittil har et patent vært ganske strengt definert, og selskaper og enkeltpersoner har måttet vise at produktet virkelig er konkret og unikt.

Patent på ideer

Utvalgets konklusjoner går langt i retning av amerikansk lovgivning. I USA er det langt lettere å skaffe seg eksklusiv rett til et produkt. Det gjelder ikke bare konkrete produkter, men også ideer og hele nye produktgrupper.

Linux-kulturen bygger på såkalt åpen kildekode – noe som betyr at enhver kan bruke og videreutvikle programvare uten vederlag. Denne kulturen er avhengig av at ingen påberoper seg eksklusiv rett til kode eller deler av kode.

Flere SCO-saker

Om den nye EU-loven blir vedtatt (noe de fleste tror den blir), kan Europa risikere flere saker tilsvarende den USA nå opplever med IBM og SCO. Samtidig kan det bli vanskeligere for mindre selskaper å drive sin virksomhet. Årsaken til dette er at de store selskapene er de eneste som har råd til å ta patent på sine produkter. Dette er altfor dyrt for mindre program- og maskinvareprodusenter.

Mindre selskaper kan risikere at deres ideer blir snappet opp av de store, som så tar patent på dem. Alternativet for småselskapene vil være å gå til dyre rettssaker mot større selskaper med nær sagt ubegrensete resurser til å forsvare seg, skriver The Register.

Stikkord: linux, programvare