Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nanoforskning på opptur

Det investeres store pengesummer i nanoteknologi. Den forventes brukt i alt fra klær og droger til prosessorer og minnebrikker.

nanoteknologi vignett
I løpet av 2003 vil utvikling- og forskningsinvesteringene innen nanoteknologi toppe 21 milliarder kroner, ifølge ZDNet News.

USA fører an

USA alene har investert over 14 milliarder siden 2000, da daværende president Bill Clinton annonserte sitt «National Nanotech Initiative». Dette går frem av en nylig publisert rapport fra investoren Lux Capital.

EU vil på sin side bruke minst 7 milliarder kroner på nano-prosjekter mellom 2002 og 2006

Japan har økt sine utgifter på nanoteknologi fra 860 millioner i 1997 til nærmere 5 milliarder i 2002.

Kommersielle forventninger

Videre hevder rapporten at over 6.5 milliarder kroner har blitt investert i nanoteknologiselskaper siden 1999, og at over 700 selskaper i dag driver innenfor dette feltet.

Mye av arbeidet som i dag gjøres innen denne vitenskapen skjer i samarbeid med vitenskapelige laboratorier og universiteter.

Det er knyttet store forventninger til nanoteknologiens anvendelsesområder, også innen IT-sektoren. Det forventes at vi vil se nanoteknologi brukt regelmessig i datakomponenter i løpet av et tiår eller to.

Stikkord: Maskinvare