Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Tvil om øye-skanning

Britiske og amerikanske forskere uttrykker sterk tvil om skanning av øyet eller fingeren er veien å gå for å avsløre terrorister. Metodene er for usikre, hevder de.

Martins øye
Storbritannias innenriksminister David Blunkett har gått i bresjen for å få den såkalte G8-gruppen (Frankrike, USA, Storbritannia, Tyskland, Japan, Italia og Russland, Canada og EU) til å innføre et felles system for biometri (øye-skanning, elektronisk ansiktsgjenkjenning etc.) på flyplasser, fergesteder og andre grenseoverganger.

Svarer ikke til forventninger

Hensikten er å gjøre det enklere å stoppe terrorister, kriminelle og ulovlige innvandrere før de kommer inn i det aktuelle landet.

Nå hevder forskere på begge sider av Atlanteren at biometrien ikke vil svare til ministerens forventninger.

En av disse forskerne er Markus Kuhn ved Cambridge-universitetet i England.

Hans undersøkelser viser at biometri ikke kan brukes til å avsløre mistenkelige eller uønskede personer i det de passerer sammen med en mengde mennesker gjennom et kontrollpunkt.

Database-problemer

I følge Kuhn vil databaser ha store problemer med å sammenligne inkomne data fra skannere med lagrede opplysninger.

– Sjansene er store for at mange mennesker vil bli feilidentifisert som ettersøkte personer. Mange vil også gå igjenom uten å bli sjekket, sier Kuhn til BBC.

I februar 2002 utga det amerikanske forsvarsdepartementet en rapport som konkluderte med at det er stort sprik mellom det produsenter av biometrisk utstyr hevder og virkeligheten.

En av de største produsentene hevdet at utstyret har en feilmargin på en halv prosent. Rapporten konkluderer med at den reelle feilmarginen er på seks prosent.

Motstand mot sjekking

Professor Mike Fairhurst ved universitetet i Kent i England er ekspert på biometri. Han stilller store spørsmål ved hvordan folk skal kunne bruke utstyret – både de som sjekker og de som blir sjekket.

– Folk har ofte mye motstand i seg mot ulike biometriske tiltak. I noen kulturer vil man ikke røre ved noe som er berørt av fremmede. Andre liker ikke lys i øynene, sier han.

Ti ganger lenger tid

Forskerne stiller også spørsmål ved hvor pålitelige og presise opplysningene i en global biometrisk database vil være. Den største biometriske databasen i verden i dag inneholder 30 000 poster. Om systemet skal settes ut i livet på G8-landenes flyplass, vil det kanskje være snakk om millioner av opplysninger om fingeravtrykk, iris og ansikter.

Den endelige spikeren i kista er kanskje undersøkelsen som Communication Electronics Security Group i Storbritannia foretok. Den viser at bimoetrisk passkontroll kan ta opptil ti ganger lenger enn tradisjonell kontroll. Tidligere har det vært brukt som argument for biometri at det ville fjerne køene…

Stikkord: Maskinvare