Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Kuttet UPC-kabel i protest

UPC-abonnenten var så misfornøyd med bredbåndstilbudet at han like godt kuttet kabelen. Nå er han dømt til 150 timers samfunnsstraff.

Dette skriver Aftenposten.no.

Den da 18 år gamle mannen syntes det gikk for tregt i forhold til det han betalte. Og når han klaget, var han i likhet med tudenvis av andre UPC-abonnenter på den tiden .- sterkt misfornøyd med den totale mangelen på service.

Trussel-mail

Han et oprettet et nettsted som bare handlet om UPCs feil og mangler, og sendte to e-brev der han truet kabelselskapet til å øke hastigheten fra ca. 800 kbps til 2 Mbps. I motsatt fall ville han «kutte en eller annen fiberoptisk kabel som dere eier».

Det mannen ikke hadde beregnet, var at kabelkuttingen førte til at over 4000 TV-seere fikk svart skjerm. I tillegg ble nesten 500 bredbåndskunder tatt ut, og over 300 telefonabonnenter mistet summetonen.

Brukes til alarm

UPCs linjer brukes også til alarmer, og kuttet kunne dermed ha fått alvorlige konsekvenser for liv og helse.

Tingrettsdommer Arne Anchersen var enig med aktor i at handlingen må karakteriseres som grovt skadeverk. Av allmennpreventive hensyn tilsier dette streng straff, heter det i dommen.

Mannen ble i forrige uke dømt til 150 timers samfunnsstraff. Dommen gjelder både den truende e-posten og selve kabelkuttingen.

Stikkord: internett