Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Norske eksperter: – Mobil ufarlig

Norske eksperter er kommet fram til at det ikke er farlig å bruke mobiltelefon. Ekspertene anbefaler likevel å bruke sunn fornuft.

Mobil dame
Ekspertutvalget, som ble opprettet av Statens strålevern i fjor høst etter anmodning fra Helsedepartementet, skulle vurdere mulige helseskader ved mobilbruk.

I en rapport som ble lagt fram i dag, konkluderer utvalget med at det ut fra det man vet i dag ikke er forbundet med helsefare å bruke mobiltelefoner eller å oppholde seg i nærheten av basestasjoner.

Kan ta årevis

Det utelukkes likevel ikke at enkelte helseeffekter kan forekomme. Dette er vanskelig å påvise, fordi det i mange tilfeller kan ta mange år fra en påvirkning finner sted til brukeren eventuelt blir syk.

Barn og unge utsatt

Derfor ber ekspertene om at vi bruker mobiltelefonen med fornuft, og særlig viser godt skjønn når det gjelder barn og unge, melder NTB.Gunnar Brunborg fra Nasjonalt folkehelseinstitutt har vært leder for utvalget. Det består av eksperter fra Statens strålevern, Kreftregisteret, sykehus, høyskoler og universitet.

Mange undersøkelser

den norske undersøkelsen føyer seg inn i en lang rekke undersøkelser når det gjelder mobiltelefoner og helseskader. Konklusjonene har variert fra de reneste skrekkmeldinger til total friskmelding. Men hittil har det ikke blitt framlagt medisinske bevis for at mobilbruk framkaller hjernekreft eller andre alvorlige sykdommer hos mennesker.

På den annen side tok det 150 år før vi skjønte at røyking var helsefarlig…

Stikkord: Mobil