Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Forlik mellom Telenor og NetCom

Telenor og NetCom har til sist blitt enige om tvisten rundt prisingen av leide samband fra 1993 til 1996.

Rettsak jus dommer
NetCom mottar 35 millioner kroner og morarente, og så sier partene seg kvitt.

Telenor og NetCom har nå blitt enige om å avslutte hele den langvarige tvisten rund sambandsleie fra 1993 til 1996, etter at Oslo byrett i 2001 påla Telenor å betale NetCom 51,5 millioner kroner og morarente for høy prising fra 1995 til 1996.

– Forholdene var annerledes

Telenor har påanket denne dommen til Borgarting lagmannsrett og påstått frifinnelse. NetCom har på sin side motanket og fastholdt kravet som ble fremmet for Oslo byrett. Nå slår de både sammen årene fra saken og perioden fra 1993 til 1995 i ett forlik.

«Rettssaken gjelder en periode langt tilbake i tid, da de regulatoriske rammebetingelsene og markedssituasjonen var en annen enn i dag. En avklaring av de spørsmål saken reiser har derfor begrenset interesse i dag. Partene har derfor etter en helhetsvurdering funnet det mest hensiktsmessig å løse saken utenfor rettsapparatet», skriver selskapene i en felles pressemelding.

Stikkord: Mobil