Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Krigsfrykt lammer IT-vekst

Analyseselskaper har lagt fram sine spådopmmer om 2003. Utrykket Iraknofobia bekriver det som skjer i bransjen.

Saddam playstation
Uttrykket har blitt gjengs for å beskrive den usikkerheten som omgir den mulige krigen i Irak, og den påvirkning på IT-industrien.

Jo sterkere trusselen om krig har blitt, jo forsiktigere blir analysene. En krig kan påvirke mange faktorer som halvlederindustrien er avhengig av for å oppnå en sårt trengt vekst.

Analysene varierer stort og flankeres av Gartner Group som de mest pessimistiske med en vekst på 8,9 %. Semico Research er mer dristige og tipper en oppsving på hele 23 %, trass i den forestående krigen.

Men alle er enige om at 2003 er året IT-bransjen skal kunne trekke foten ut av graven igjen. Det er nok ikke snakk om et nytt boom, men tidene skal bli vesentlig bedre enn de to siste årene har vært.