Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– For streng straff for hacking

Amerikanske forsvarsadvokater mener at hackerne blir dømt for hva det de har gjort kan føre til – ikke for hva de faktisk har gjort.

Hacking vignett
I et opprop (pdf-dokument) som USAs største organisasjon for forsvaradvokater National Association of Criminal Defense Lawyers (NACDL) har underskrevet samen med Electronic Frontier Founfdation (EFF) og kriminalomsorgsgruppa The Sentencing Project, rettes det skarp kritikk mot at straffenivået for IT-kriminalisert er kraftig skjerpet den siste tida.

Skrekkscenarier vinner

Gruppene mener at straffene på ingen måte står i forhold til den faktiske skaden som har skjedd, og at dommerne hører for mye på dommedags-scenarier som beskriver hva som kunne ha hendt.

I følge oppropet gjaldt bare 15 av 55 hacker-saker som har medført dom offentlig liv, helse og sikkerhet. De resterende dreise seg om enkeltstående, økonomiske tap for private.

Urealistiske tall

I slike saker har det vist seg vanskelig å beregne hvor store tap det er snakk om. I følge oppropet er det mye som tyder på at tallene har vært urealistisk høye.

Organisasjonene bak oppropet tar likevel høyde for at problemet kan være mer omfattende enn antallet rettssaker skulle tilsi. Men de står fast ved at straffen bør stå i forhold til den faktiske skaden som hackerne har påført samfunnet.

Stikkord: internett, virus