Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Ikke bruk nettfilter!

«NetNanny» og lignende filtreringsprogrammer er direkte skadelig, mener Elisabeth Staksrud, leder for et EU-oppnevnt forskningsprosjekt om barn og foreldres forhold til internett.

Elisabeth Staksrud

SAFT-prosjektet jobber for tiden med å kartlegge barn og foreldres forhold til Internett (gjennom DETTE prosjektet), men advarer på det sterkeste mot å bruke programvare som skal filtrere pornografi og annet uønsket innhold fra nettet.

Sensurerer

– Slike filtre er farlige. Ikke bare er de rent teknisk håpløse, men de er sensurerende – ofte etter et amerikanske verdisyn – på en slik måte at det er programvareprodusenten som blir holdningsbestemmende i stedet for foreldrene, advarer Elisabeth Staksrud i Statens Filmtilsyn, som leder den norske delen av SAFT-prosjektet.

SAFT understreker også at selv om programmer som NetNanny, Cyberpatrol og SurfWatch til en viss grad kan blokkere ut pornografisk innhold, gjør de ingenting for å verne barn mot for eksempel feilinformasjon og kommersiell utnytting på nettet.

Ingen foreldre-erstatter

– Det er trist når foreldre tror at filterprogrammer er en løsning som gjør at de slipper å snakke med barna om Internett. Men heldigvis ser vi også en nedgang i bruken av slike filtre i Norge, sier Staksrud.

Holdningsskapende arbeid er altså noe SAFT mener bør foregå gjennom at foreldre og barn blir flinkere til å snakke sammen – sensurerende programvare løser ingen problemer.

– Det beste filteret installeres mellom ørene på ungene, sier Staksrud.

Stikkord: internett