Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Ta heisen til månen

Ideen om å bygge en heis som kan føre deg helt ut i verdensrommet er ikke ny. Men nå mener forskerne for alvor at prosjektet lar seg realisere.

verdensrommet
Ved hjelp av lette og sterke karbonmaterialer tenker forskerne seg å bygge et bånd som strekker seg fra en flytende installasjon på ekvator vest for Equador, og 100.000 kilometer rett til værs.

Stairway to heaven

På dette båndet vil forskerne feste en heis som kan frakte materialer som satellitter og reservedeler ut i verdensrommet. Selv mennesker skal kunne la seg frakte ut i rommet ved hjelp av en slik heis, mener forskerne i HighLift System.

Og utviklingen av romheisen er godt i gang. De mest optimistiske ekspertene på området mener heisen kan være i drift allerede om ca. 15 år. «Teknisk burde det la seg gjøre», sier Robert Cassanova, direktør i NASA Institute for Advanced Concepts (NIAC)

NIAC har gitt mer enn 500.000 dollar til selskapet HighLift System for at de skal videreutvikle konseptet.

Nanorør

Nøkkelen til suksess ligger i å finne et materiale som kan brukes for å bygge et bånd mellom jorden og verdensrommet. Nanorør er laget av grafittflak som rulles sammen til små rør på bare nanometers tykkelse. Disse er 100 ganger sterkere enn stål, men mye lettere. Foreløpig er rørene ikke lange nok til at de kan strekke seg helt ut i verdensrommet, men det problemet tror forskerne de skal klare å løse.

«Billig»

Båndet mellom himmel og jord vil være om lag en meter bredt og tynt som papir, og David Raitt i European Space Agency sier han tror båndet vil være en turistattraksjon. Men det vil selvsagt også være nyttig, ikke minst fordi det blir billig å frakte ting ut i rommet. Å sende ett kilo ut i verdensrommet koster i dag mellom 10.000 og 40.000 dollar.

Med heisen vil det koste rundt 100 dollar, tror forskerne. Da vil fattige stater i Afrika ha råd til å bygge kraftverk i rommet for å drive vannpumper og utvikle sin økonomi.

Turistheis

Å bygge selve heisen er kostnadsberegnet til ca 10 milliarder dollar. En del av disse midlene håper forskerne å få fra organisasjoner som jobber med romturisme. Med heisen på plass er det ingen ting i veien for å bygge et turistanlegg der ute, sier forskerne til Wired News.