Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Nettet viktigere enn TV

Internett er nå viktigere for amerikanerne enn både TV, radio og aviser til sammen. Men troverdigheten er det så som så med…

I en ny undersøkelse foretatt av UCLA-universitetet i Los Angeles går det fram at blant amerikanere som er oppkoblet, regnes TV, radio, blader og aviser nå som mindre viktige medier enn Internett.

Undersøkelsen bygger på intervjuer med folk i til sammen 2000 husstander over hele USA. De ble bedt om å gradere hvert enkelt medium etter viktighet.

Viktig for 61 prosent

Om lag 61 prosent svarte at Internett er veldig viktig eller ekstremt viktig for dem. Bare 50 prosent sier det samme om TV, mens nesten like mange (henholdsvis 60 og 58 prosent) sier det samme om bøker og aviser.

Lav troverdighet

Det er likevel ikke så mange som stoler på informasjonen de får fra nettet. Bare 53 prosent oppga at de tror på det meste de leser. Det er fem prosent ned fra en tilsvarende undersøkelse for ett år siden.

Konklusjonen må vel bli at mens nettmediene øker i popularitet, synker de i troverdighet…

Stikkord: internett