Hopp til navigasjon Hopp til innhold

P2P opp 300 %

I kjølvannet av Napster er det fildelingstjenestene som øker mest. Og bidrar mest til utbyggingen av bredbånd.

Piratfilm
Sikkerhetsselskapet Websense har offentliggjort resultatet av flere undersøkelser de selv og andre har gjort om nettbruk og spesielt fildeling.

Etter at Napster ble stengt har fildelingstrafikken økt til å omfatte alle typer filer, ikke bare MP3. Og bare de siste tolv månedene har trafikken skapt av fildelingsnettverkene økt ed 300 %.

P2P

Websense har funnet ut at det finnes 89.000 nettsteder for deling av musikk og andre filtyper. Av klienter for fildeling, som Kazaa og Grokster finnes det nå 130 kjente forskjellige programmer.

Andre statistikker viser at i 2002 ble det utvekslet 5 milliarder musikkfiler over Internett. 5 millioner spill ble distribuert ulovlig, og inntil 600.000 filmer blir lastet ned hver eneste dag. Bare i Kazaa-nettverket laster 3 millioner brukere ned TV-serier daglig.

På jobben

I følge statistikken pågår mye av fildelingen i arbeidstiden. Programmene bruker egne porter, som sjelden er sperrer i arbeidsgivernes brannmurer, og all informasjon blir dermed sendt uhindret frem og tilbake fra brukerne.

-Det er åpenbart at de færreste arbeidstakere skjønner hvordan nettbruken deres forhindrer effektiviteten til de som faktisk jobber i arbeidstiden, sier Brian Burke hos IDC i en pressemelding.

Stadig flere selskaper opplever at de ansattes uvettige bruk av Internett påfører dem store kostnader, og bruker opp ressurser som skulle vært brukt til andre ting.

Stikkord: fildeling, internett