Hopp til navigasjon Hopp til innhold

– Mobil dreper spurv

Britiske ornitologer fortviler over at spurvebestanden i byene er gått dramatisk tilbake. Nå vil de undersøke om mobilstråling kan ha skylda.

stråling dreper spurv
Katter, blyfri bensin og isolering av loft har alle vært trukket frem som årsak til at millioner av britiske spurv på mystisk vis er forsvunnet fra byene. Men ingen har klart å dokumentere noen årsakssammenheng. Nå vil forskerne til bunns i mysteriet, og en ny syndebukk er plukket ut; mobilstråling.

Sammenfaller i tid

Kan mobiltelefoner være den direkte årsaken til at spurven blir borte? Spurvestammens tilbakegang faller i alle fall sammen med fremveksten av mobilmaster. Nå skal det sjekkes om stråling fra slike master rett og slett steriliserer spurven, slik at etterveksten i bestanden blir borte.

Antennetetthet

Til sammen 30.000 fuglekikkere skal delta i forsøket på å kartlegge om det er noen sammenheng mellom spurvedød og tettheten av mobilantenner. I London er spurvebestanden redusert med 75 prosent på 8 år. Det er også her det er kommet flest nye mobilantenner.

Forstyrrer navigasjonen

Fugler har vist seg å trekke seg bort fra områder med høy stråling. Fugler navigerer etter jordmagnetismen, og sterke elektromagnetiske felt forstyrrer fuglenes navigasjonsevne og gjør dem ute av stand til å finne frem, tror enkjelte forskere. Det vises også til undersøkelser som tyder på at stråling gir redusert spermtall hos rotter, og påvirker høners evne til å legge egg.

Ingen bevis

Men at mobilmastene har noe med spurvedøden å gjøre er like vel bare spekulasjoner. Foreløpig er det ikke funnet noe bevis som underbygger denne teorien.

Alan Preece, professor i medisinsk fysikk ved Universitetet i Bristol har forsket på strålingens innvirkning på mennesker. Han har liten tro på at mobilstråling kan bidra til å utrydde spurv.

18 måneder

Om det er ekorn, katter, blyfri bensin eller britenes iver etter å etterisolere loftene der spurven hekker får vi kanskje vite mer om når undersøkelsen avsluttes. Undersøkelsen er delvis finansiert ved offentlige midler, og skal dekke årets og neste års hekketid. Konklusjonen vil tidligst komme om 18 måneder, skriver The Guardian.

Stikkord: Mobil