UMTS ill med penger

Annonse


3G priser i det blå

UMTS ill med pengerIngen vet i dag hva en mobiltelefon for det nye UMTS-nettet skal koste forbrukeren. Mens vi først fikk høre at slike telefoner ville koste minst 25.000 kroner (Alcatels Frode Haugen i september 2000) snakker produsentene i dag om priser helt ned i et par tusenlapper.

Mange faktorer

– Vi skyter i blinde når vi snakker om prising på 3G. Enkelte operatører har lagt frem sine prismodeller der telefonen er subsidiert, og du betaler ulike priser for ulike pakker med tjenester og innhold. Men det er uklarhet om hva de forskjellige pakkene egentlig inneholder og hva de til syvende og sist vil koste forbrukeren, sier John Thode, 3G ansvarlig i Motorola.

Ikke mye dyrere produksjon

Men når det gjelder selve telefonen behøver den ikke bli så mye dyrere enn en ordinær telefon. Nokia hevder deres telefon vil ha omtrent samme pris som tilsvarende modeller uten 3G har i dag. Motorola sier disse telefonene vil bli tilbudt operatørene til priser om lag 25 prosent over ordinære GSM-telefoner.

Den endelige prisen er det operatørene som avgjør. Men at prisene vil falle raskt synes det å være bred enighet om. Kostnadene ved å produsere en telefon er falt med mellom 65 og 70 prosent de siste fem årene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse