Låst cd 2

Annonse


Aktiveringssystem for CD

Låst cd 2Systemet vil i følge det britiske bladet MacUser bli standard på alle CD-plater fra Sony Music fra 1. januar 2003.

I følge MacUser skal det virke omtrent på samme måten som den omdiskuterte produktaktiveringen i Windows XP. Du kjøper CD-platen, og kan umiddelbart spille den i CD-spilleren. Men vil du spille den av på en CD-ROM stasjon på en PC eller Mac, må du først laste ned en nøkkel fra Sonys nettsted.

Sju korner låten

Denne nøkkelen er gradert prismessig, alt ettersom hva du ønsker å gjøre. Avspilling og kopiering til harddisk er i utgangspunktet gratis. Men ønsker du å overføre musikken digitalt til en ekstern enhet, begynner taksameteret å gå.

Prisen skal i følge MacUser være på ca. 1 dollar (sju kroner) pr. låt for viderekopiering. Disse kopiene kan ikke kopieres videre – uansett hvor mye du er villig til å betale

Sony sier at de ikke ønsker å ramme vanlige musikkjøpere, bare hindre piratvirksomhet. De sier også at de håper at systemet vil bli en verdensstandard som også vil bli brukt av andre plateselskaper etter hvert.

Mulig å lure

Det er ganske sikkert mulig å komme rundt denne teknologien også, slik tilfellet er med alle andre antikopieringssystemer vi har sett til nå. Men her håper Sony at den nye lovgivningen i USA og Europa vil redde dem. I USA er det allerede ulovlig å tukle med slike systemer, og i i EU vil det bli det om kort tid.

Det Sony og andre plateselskaper likevel ikke kan hindre, er analog kopiering som så føres tilbake til digitalt format. Men dette er tidkrevende og kronglete i forhold til dagens kjappe digitale kopieringsmetoder.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse