EU Internett

Annonse


EU-kopiforbud i stampe

EU InternettDet betyr trolig at konsekvensene av direktivet er et godt stykke unna også for Norges vedkommende.

Det såkalte Infosoc-direktivet regnes av mange som en blåkopi av den amerikanske DMCA-loven, som i stor grad innskrenker forbrukernes rettigheter når det gjelder bruk av programvare, film og musikk.

Det meste blir forbudt

Men Infosoc går enda lenger – både når det gjelder forbudet mot privat kopiering og tukling med tekniske løsninger som kopisikring. Og ikke minst åpner det muligheter for både programvarebransjen og underholdningsbransjen til å innføre sine egne forbud – komplett med forbud mot å overkjøre disse.

I sin ytterste konsekvens kan det bety et totalforbud mot kopiering, samt den absurde situasjon at du gjøres lovbryter dersom du spiller din nyinnkjøpte CD for venner og kjente.

Også i Norge

Jon Johansen (DVD-Jon) ville trolig ha blitt dømt dersom EU-direktivet nå hadde vært innført i Norge. Med gjeldende norsk lov er det i beste fall snakk om uklar jus – og utfallet av rettssaken er på ingen måte gitt.

Siden Norge er EØS-medlem, er det svært sannsynlig at direktivet vil dukke opp i lovs form også i her i landet.

I realiteten har Stortinget tre muligheter: de kan vedta en avgift på tomme CD-plater, de kan bevilge penger til påstått skadelidende programvare/underholdningsindustri over statsbudsjettet, eller de kan innføre absolutt forbud mot privat kopiering.

Pusterom

Men nå har altså motstanderne av det etter manges mening drakoniske direktivet fått nok et pusterom.

At flertallet av EUs medlemsland er så trege, har flere og sammensatte årsaker. En av de viktigste er i følge nyhetsbyrået Reuters at det hersker tvil om graden av kriminalisering.

EU-landene står nemlig fritt når det gjelder bruk av straffeloven. I praksis kan det bety at mens brudd på direktivet kan medføre fengsel og bøter i ett land, blir den samme «forbrytelsen» å regne som en forseelse i et annet.

Dette blir særlig problematisk siden piratkopiering sjelden kjenner landegrenser.

Skuffet

Francesco Mingorance er policy-direktør i Business Software Alliances sentrale EU-enhet. Han er skuffet over at direktivet så langt ikke er implementert i mer enn to land.

– Dette vil helt klart forsinke prosessen, sier han til Reuters.

Les EU-direktivet selv. Her i en dansk versjon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse