Java

Annonse


Java-tvang i Windows

JavaLille julaften avgjorde en føderal rett i USA den langvarige striden mellom Microsoft og Sun om det plattformuavhengige programmeringsspråket Java. For de fleste har ikke striden hatt den store praktiske betydningen.

Ikke stort problem

Java følger med de fleste eksterne komponenter som trenger det, og blir som oftest lastet ned mer eller mindre automatisk om du kommer til en nettside som trenger det for å kunne vises.

Microsofts vegring mot Java har likevel vært et stort irritasjonsmoment for Sun Microsystems, som ser på denne vegringen som det største hinderet mot universell aksept for deres standard.

Anker

Selv om mandagens rettsavgjørelse er en stor seier for Sun, er kampen trolig ikke over med dette. Microsoft har uttalt at de anser dommen for å være konkurransevridende, og har signalisert at de vil anke.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse