WLAN produkter

Annonse


– WLAN blokkerer radar

WLAN produkterDet er her snakk om 802.11a standarden, som er på vei inn på markedet i disse tider. Det amerikanske forsvarsdepartementet mener det er nødvendig å begrense denne standarden fordi den skaper forstyrrelser på minst ti typer radar de bruker.

Teknikere og forskere over hele USA, arbeider nå intens med å hindre forsvaret i å nå frem med sine forslag. Representanter for Microsoft, Intel og Cisco møtte forsvarsdepartementet i et møte denne uken, for å forhindre at de legger lokk på det hittil største fremskrittet innen WLAN.

Det har ikke vært rapportert at noe sivilt WLAN faktisk har forstyrret militære systemer enda.

Missiler

I Europa er allerede bruker av deler av 5 GHz-båndet, som brukes av 802.11a, frigitt til WLAN. Det finnes også styringssystemer som gjør at militære systemer i samme frekvensområde får «forkjørsrett» dersom et sivilt system er innenfor geografisk rekkevidde.

Annonse


Amerikanerne har enda ikke godkjent bruk av 5 GHz-båndet til sivilt bruk.

Blant utstyret som amerikanerne hevder blir forstyrret av WLAN er stormvarslingsradarer, lufttrafikkontroller og ikke minst styringssystemer for missiler.

Annonse


Annonse


Annonse