DVD-saken

Annonse


Tiltale endret i siste liten

DVD-sakenRett etter klokken 11 i dag ble det klart at aktor Inger Marie Sunde ønsket å forandre teksten i tiltalen mot Jon Johansen.I gjerningsbeskrivelsen har Sunde nå lagt til setningen «Johansen har skaffet seg uberettiget adgang til det hemmelige CSS-nøkkellageret».

I tillegg omfatter endringene detaljer rundt datoer, og at Johnsen nå flere ganger har spredt forskjellige versjoner av DeCSS.

– Juridisk meningsløst

Forsvarer Halvor Manshaus stilte seg innledningsvis sterkt kritisk til en slik endring.

– Hun tiltaler Johansen for å ha brutt seg inn i nøkkellageret, som er det samme som å bryte seg inn i låsen. Foruten at dette blir juridisk meningsløst, er det også alt for sent å utvide tiltalen på denne måten etter at all bevisføringen i saken er gjennomført, sa Manshaus rett etter at endringen ble kjent.

– Dette har hun dessuten hatt flere anledninger til å gjøre tidligere, la han til.

Godtok likevel

Ettter pausen hadde han likevel ingen formelle innvendinger mot endringene i teksten – bare mot tidspunktet de kom på.

– Jeg har ingen innsigelser, og aksepterer at den legges frem slik, men det kommer for sent, etter at bevisføreingen er over.

– Bare klartekst

Aktor Inger Marie Sunde ser på sin side ingen særlig dramatikk i endringen.

– Denne endringen gjør ikke tiltalen mer alvorlig. Den omfattter bare ting som allerede er lagt fram i saken. Men vi føler likevel behov for å si dette i klartekst, forklarer hun under rettspausen.

Retten måtte ta pause for å ta stilling til utvidelsen, samt trykke opp og distribuere en ny tekst til rettens medlemmer.

I dag skulle både aktoratet og forsvaret i utgangspunktet legge fram sine prosedyrer, men på grunn av diverse forsinkelser har dette blitt utsatt til mandag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse