3g i bil mitsubishi mobil

Annonse


– Mobil i bil dreper 2.600 årlig

3g i bil mitsubishi mobilFordeleneved å kunne ringe med mobiltelefonen fra bilen er så store at det veier opp for ekstrautgiftene ulykkene påfører oss.

Det mener forskere fra Harvard som har gjenomgått tidligere forskningsrapporter om mobiltelefoni og offentlige kalkyler for beregning av kostnader ved ulykker. Konklusjonen er at trafikkfaren tiltar i takt med utbredelsen av mobiltelefoner. I USA har antallet mobilabonnenter økt fra 94 millioner i 2000 til mer enn 128 millioner i dag.

Dreper 2.600

Statistikken på hvor mange av ulykkene som har sammenheng med bruk av mobiltelefon er mangelfull, heter det i rapporten. Men beregningene viser at mobilutløste bilulykker står for 6 prosent av alle trafikkulykker, og koster rundt 2.600 liv hvert år. Samtidig blir 330.000 personer hvert år skadet i slike ulykker, skriver USA Today.

– Løse påstander

Men produsentene av mobiltelefoner bestrider disse tallene.

– Dette er antakelser basert på antakelser, sier Kimberly Kuo i Cellular Telecommunications & Internet Association. – Det mangler konkrete holdepunkter for å trekke så bastante konklusjoner, hevder hun.

Ulykker koster

Harvardforskerne konkluderte med at ulykkene inkludert medisinske utgifter og tap av liv kostet det amerikanske samfunnet 43 milliarder dollar hvert år. Det er omtrent det samme beløpet som mobilabonnentene hvert år benytter på mobiltelefoni.

Selv om det er liten fare for at du som enkeltperson skal rammes av en ulykke forårsaket av mobiltelefoni, så er dette like fullt et samfunnsproblem, sier Joshua Cohen, som har ledet studiene.

Samfunnsøkonomi

På den andre siden av regnestykket setter forskerne opp faktorer som sikkerhet, trygghet, økt produktivitet, privatliv og raskere varsling ved ulykker og kriminelle handlinger. Dette må også tas med i beregningen når en vurderer et forbud mot mobil i bil, heter det i rapporten.

Prishopp

Da rapporten forelå første gang for to år siden hevdet forskerne at et forbud ville spare samfunnet for 2 milliarder dollar i utgifter etter ulykker, mens det ville koste 25 milliarder dollar i tapte fordeler. På to år er estimatet økt fra 2 til 43 milliarder dollar.

– Det er nå flere som bruker mobiltelefon, samtidig som vi har bedre statistikk, sier Cohen som en forklaring til den store økningen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse