Skiltoversetter

Annonse


Dings oversetter skilt

SkiltoversetterDet hele er egentlig ganske enkelt. Et kamera tilkoblet din PDA brukes til å ta et bilde av et skilt, for eksempel på kinesisk. Bildet leses av en programvare som oversetter skrifttegnene til engelsk.

Prototypen som er under utvikling bruker kinesisk som språk. En av grunnene til dette er at kinesisk er et av de aller vanskeligste språkene å oversette. Kan oversetteren mestre kinesisk, mestrer den alt.

Tre faser

Teknikken er basert på tre faser. Automatisk gjenkjennelse, optisk tegngjenkjenning og oversettelse.

Den automatiske gjenkjennelsen skiller tekst og grafikk og andre former fra hverandre, slik at programmet ikke prøver å oversette rammen rundt skiltet, eller flyplassymbolet for eksempel.

Fase to består i at den gjenkjente teksten blir identifisert som tall og bokstaver eller skrifttegn.

Siste fase blir da å prøve sette sammen bokstavene til ord og finne et tilsvarende ord eller uttrykk på et annet språk.

Eksempler og statistikk

Oversettelsesfasen bruker to forskjellige teknikker. En teknikk er eksempelbasert maskinoversettelse (EBMT) og den andre er statistikkbasert maskinoversettelse (SMT).

EBMT trenger å ha et eksempel for å kjenne igjen noe. Dette er en ulempe ved oversetting av skilt fordi de ofte bruker forkortelser som EBMT ikke skjønner.

SMT bruker statistikk for å kjenne igjen deler av et ord eller forkortelser. Bra ved skiltgjenkjenning, men krever utrolig store mengder data for å fungere.

Så langt fungerer de to første fasene veldig bra, mens selve oversettelsen ikke har rett mer enn en tredjedel av gangene.

Kombinasjon

Forskerne ved Carnegie Mellon University, som utvikler oversetteren jobber derfor med å kunne kombinere de to teknikkene for best mulig resultat.

-Dette har ikke blitt gjort før, det er helt nytt terreng, sier Jie Yang som jobber med prosjektet til Wired News. -Vi er langt på vei, men må utvikle selve oversettelsen før produktet er klart.

Men for å kunne forske mer på teknikken trenger gruppen penger. Derfor leter de nå etter en sponsor for prosjektet.

Godt mottatt

En representant for Kinas Turistkontor i England har sagt at når dette produktet er klart for salg (vil koste omtrent 500 kroner), vil det nok bli veldig populært blant turister i Kina.

I følge turistkontoret er det et problem for europeere å finne frem i Kina, fordi de ikke skjønner et dugg av skiltene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse