Laptop sikkerhet lås

Annonse


Offentlig sertifisering for IT-medarbeidere

Laptop sikkerhet låsInitiativet er et ledd i den nylig vedtatte loven som skal øke IT-sikkerheten blant amerikanske bedrifter og offentlige etater.

Bed hjelp av denne sertifiseringen kan arbeidsgivere få dokumentert at den de ansetter faktisk har de kunnskapene som skal til. Og jobbsøkerne kan samtidig dokumentere sine kunnskaper for mulige arbeidsgivere.

Delvis statlig

Sertifikatet skal utstedes av Computing Technology Industry Association (CompTIA). Organisasjonen er bygget opp av eksperter både fra privat og offentlig sektor. De 24 medlemmene kommer fra Microsoft, IBM, FBI, Sun Microsystems, VeriSign, Novell, Secret Service og National Institute of Standards and Technology.

CompTIA håper at sertifikatet deres skal bli et innarbeidet minimumskrav for systemadministratorer, konsulenter og andre IT-medarbeidere.

Utgangspunkt

Selv om sertifiseringen er satt sammen av flere store private selskaper, favoriserer den ikke en teknologi over en annen. Security+ som, sertifikatet heter, er ment som et sertifikat alle kan ta i utgangspunktet, men som ikke alle nødvendigvis vil ha nytte av, skriver ZDNet News.

Security+ overlapper ikke det anerkjente Certified Information Systems Security Professional sertifikatet som er på lang vei den eneste internasjonalt anerkjente sikkerhetssertifiseringen i dag. CISSP er beregnet på mer rutinerte profesjonelle, som jobber med avansert sikkerhet i større systemer.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse