Annonse


Amnesty hudfletter IT-bransjen

I følge Amnestys rapport bidrar selskaper som Microsoft, Cisco og Sun indirekte til at kinesere med en annen politisk eller religiøs oppfatning enn den tillatte i Kina blir dømt og straffet for sin virksomhet.

Overvåker og filtrerer

Det er uklart hva slags teknologi kineserne bruker for å sensurere og overvåke nettet. Dels er det snakk om filtre som utelukker enkelte nettsteder. Blant annet har Google og BBC blitt rammet av denne filtreringen, selv om de nå er tilgjengelige igjen.

Og dels er det snakk om en aktiv overvåking av opposisjonelles bruk av nettet. Særlig gjelder dette medlemmer av den religiøse grupperingen Falun Gong, som kinesiske myndigheter mener er statsfiendtlige terrorister. Men som de fleste utenlandske observatører anser som en harmløs sekt som bedriver fredelig gymnastikk og meditasjon.

Storkunder

Amnesty tror ikke de har utviklet denne teknologien selv. Kinesiske myndigheter og selskapene de kontrollerer er nemlig storkunder hos verdens største IT-selskaper både på programvare- og maskinvare-siden.

Microsoft har svart på henvendelsen fra Amnesty.

– Vi er fokusert på å levere den beste teknologien til folk i hele verden. Likevel kan ikke Microsoft kontrollere måten teknologien blir brukt på, heter det i en uttalelse fra selskapet.

I sin kommentar sier selskapet Websense at de på ingen måte har inngått kontrakter med kinesiske myndigheter direkte, og at rapporten dermed er feilaktig.

Sun, Nortel og Cisco, som også er nevnt i rapporten, har så langt ikke kommentert den.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse