Annonse


USA får «hackerdepartement»

Cyber Security Enhancement Act (CSEA) er navnet på den nye loven som hjemler opprettelsen av det nye Department of Homeland Security.

Det nye departementet skal kombinere ressurser fra 22 eksisterende organisasjoner som FBI, CIA, Secret Service og Kystvakten.

Det nye sikkerhetsorganet skal få utvidete rettigheter når det gjelder å drive overvåkning av Internett og telefoni uten først å gå via en domstol. Det skal også bli lettere for tilbydere av nettjenester å tyste på sine brukere.

Terror

Populariteten til disse forslagene blant politikerne kan nok ha nær sammenheng med terrorfrykten som har forplantet seg i USA det siste året. Flere og flere tar til orde for å øke fokuset på den interne sikkerheten, og ikke minst mot elektroniske angrep.

-Inntil vi sikrer vår elektroniske infrastruktur, er et par tastetrykk og en Internettforbindelse nok til å lamme vår økonomi og sette våre liv i fare, sier republikaneren Lamar Smith. -En mus er like farlig som en kule eller en bombe.

Andre representanter tar til orde for at lovforslaget blir hastet gjennom systemet uten anledning for debatt, skriver ZDNet News.

CSEA

Den nye loven vil gi hjemmel for å dømme hackere til livstid i fengsel dersom de setter andres liv i fare eller på annen måte skader nasjonen på alvorlig måte.

Loven gir også muligheten for å overvåke nettbruk og telefoni uten rettslig kjennelse i forkant, dersom riksets sikkerhet avhenger av det og tiden er avgjørende.

Internettleverandører får plikt på seg til å melde fra om kriminell adferd blant deres abonnenter, så fremt adferden ikke oppstår ved en feiltagelse eller i forbindelse med feilsøking.

Det blir forbudt å avertere for utstyr som er beregnet på å overvåke eller invadere privatlivet til andre.

Tilhengerne av loven håper å få den gjennom i Senatet før juleferien begynner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse