e-handel (illustrasjon)

Annonse


Tolltull med nettvarer

e-handel (illustrasjon)Med mindre varen koster under 200 kroner, må den tolldeklareress. Problemer er bare at det ikke lenger finnes noen toll. Toll tilsvarende omtrent 8-9 prosent på musikk, film, programvare og maskinvare er fjernet.

Bare toll på klær

Den 1. juli i år ble tollen fjernet på ytterligere 650 vareslag. Bortsett fra biler, alkohol og tobakk er det nå bare klær og andre tekstilprodukter som du fortsatt må betale toll og særavgifter på.

Momsen på 24 prosent må du derimot betale, om pakken ligger over 200-kronersgrensen.

Og Posten ilegger deg fortsatt et gebyr på 149 kroner for at de skal fortolle for deg. Velger du å stå i kø på nærmeste tollsted og foreta den altså ikke nødvendige fortollingen selv, synker ekspedisjonsgebyret til 62 kroner.

– Ikke dyrere

Seniorrådgiver Are Kaldestad i Posten har lang erfaring fra private spedisjonsfirmaer. Han bedyrer at Posten ikke er noe dyrere enn konkurrentene – snarere tvert i mot.

– Vi gjør nøyaktig samme jobben som før, selv om tollen er fjernet. Og tro meg – vi tjener ikke penger på det. Post- og Teletilsynet har kommet fram til at utgiftene med stor sannsynlighet er større enn inntektene vi får av dette.

Kaldestad legger til at Posten gjerne skulle sett at minstegrensen på 200 kroner blir hevet.

Hvem har skylda?

Så hvem er den skyldige her?

Ikke finansminister Per-Kristian Foss, som velvilligst har fjernet toll på det meste i den tro at det ville bli billigere og enklere for oss å kjøpe varer i utenlandske nettbutikker. Og altså ikke Posten, som skylder på at det samme byråkratiet fortsatt er der.

Da gjenstår Tollvesenet.

– Du må deklarere varene uansett om man skal betale toll eller bare avgift. Dessuten har jo speditøren et ansvar for å sjekke varene. Man kan jo tenke seg at noen prøver å sende en vare med en verdi på over 200 kroner som avgiftsfri, sier underdirektør Toril Hagen i Toll- og avgiftsdirektoratet til ITavisen.no.

Dermed ser det ut til at ingen umiddelbart lar seg henge for dette toll-tullet, bortsett fra den drøye halvparten av det norske folk som stemte nei til EU. EU har kvittet seg med toll mellom medlemslandene, men har fremdeles toll mot land utenfor.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse