Steve Ballmer

Annonse


-Føyer oss etter forliket

Steve BallmerSiden dommer Colleen Kollar-Kotelly ga det tidligere forliket mellom Microsoft og det amerikanske justisdepartementet medhold, har det vært ganske stille fra gutta i øverste etasje hos Microsoft.

Men under et foredrag ved Brookings Institute i Washington erklærte Steve Ballmer at hele Microsoft fra topp til bunn var totalt innstilte på å etterkomme den rettslige avgjørelsen.

Ingen anke

Det er tvilsomt at de ni saksøkende delstatene som tapte saken kommer til å anke en gang til. Fristen går ut 1. desember og det er ingenting som tyder på at de kommer til å ta saken videre.

Microsoft har satt ned en egen komité som skal sørge for at det enorme selskapet kan omstille seg til å drive virksomheten i henhold til forliket.

-Fra nå av skal kundene og våre partnere stå i fokus, sier Steve Ballmer. -Selskapet Bill og jeg driver i dag er et helt annet enn det vi drev for fem år siden.

Ballmer ønsker å fokusere på selskapets nye ideer om å drive i tett samarbeid med utvalgte partnere i stedet for å holde kortene mot brystet. Han trekker frem «.Net» teknologien og den nylanserte Tablet PC som eksempler på langvarige samarbeid.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse