Dell linux

Annonse


– Linux-hets virker ikke

Dell linuxNettstedet opensource.org har fått tak i skrivet som inneholder konklusjonene i undersøkelsen. Disse ble presentert på Microsofts interne Linux Strategic Review-møte i Berlin i september.

Ballmers slag i lufta

Her går det fram at utfallene Microsoft-ansatte – blant dem toppsjefen Steve Ballmer – har gjort mot åpen kildekode ikke har hatt noen som helst virkning, og i verste fall har virket mot sin hensikt.

Spesielt lite virkningsfullt er akademisk, formaljuridisk argumentasjon om opphavrettsprinsippet, heter det i skrivet.

Interessant nok konkluderer undersøkelsen med at en riktigere strategi vil være å tilby løsninger som gir utviklere større frihet. Slik får Microsoft tilbake tapt goodwill, og slik kan de fortsatt ha et håp om å få betalt for produktene sine.

«Vanskelige» land

Analysebyrået Kathalm tror denne strategien vil lykkes bedre i USA enn i Europa og Asia. Særlig Frankike, Brasil og Japan nevnes som «vanskelige» land der IT-folk er overbevist om at Linux gir lavere kostnader enn Windows.

I disse landene er også Linux-kompetansen og -kjennskapen høyere enn i resten av verden, heter det.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse