Illustrasjon

Annonse


Ny strategi etter backbone-angrep

IllustrasjonVeriSign har ansvaret for å drifte to rotservere av de 13 såkalte backbone serverne som sørger for at Internett fungerer som det skal. I det koordinerte angrepet i oktober lyktes det hackerne å eliminere ni av de tretten serverne.

Folk flest merket ingenting til angrepet, men dersom det hadde vart lengre enn en time, kunne det fått alvorlige konsekvenser for den globale kommunikasjonen.

Forsvar

Erfaringen har fått VeriSign til å tenke i mer defensive baner. De har nå i samarbeid med FBI og det amerikanske handelsdepartementet flyttet de to rotserverne til to separate, nye adresser, skriver nettstedet Ananova.

På denne måten skal det bli mye vanskeligere å slå ut begge to i en smekk dersom liknende eller enda mer alvorlige angrep skulle forekomme.

Å beskytte Internetts infrastruktur har fått fornyet prioritet av mange land og etterretningsorganisasjoner. Rapporter om at blant annet elektronisk terror mot den vestlige sivilisasjon har fått en kraftig oppsving i det siste gir brennstoff til forsiktigheten.

I følge CNN News har også Asia begynt å merke økning i såkalte muslimske elektroniske angrep.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse