Annonse


AMD unngår oppsigelser

Nedgangen i markedet har rammet AMD hardt, som så mange andre i bransjen. AMD har i motsetning til sin konkurrent Intel ikke nok reserver å tære på i trange tider.

Det siste året har vært preget av at AMD ikke har klart å levere nok i henhold til etterspørselen, noe som også har hjulpet dem til å miste viktige markedsandeler. For kort tid siden meldte AMD at de kunne komme til å måtte si opp mellom 15 % og 20 % av sine ansatte.

Innsparinger

Tidligere i år ble det sagt opp 2.300 ansatte hos AMD. Mange har fryktet at enda flere skal få en oppsigelse som julegave, men i følge styreformann Hector Ruiz blir dette ikke aktuelt inntil videre. Men det kommer nok til å skje, sier han i en kommentar til The Inquirer.

For å unngå å måtte si opp flere ansatte enn nødvendig har AMD leid inn analyseselskapet McKinsey for å hjelpe dem med strategien.

Selskapet har blant annet nevnt at de kommer til å flagge ut deler av produksjonen og kutte mesteparten av administrasjonen som ikke er knyttet direkte til produktutvikling.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse