Annonse


Forliket blir stående

Dommer Colleen Kollar-Kotelly godkjente så godt som alle elementene i forliket, som Microsoft inngikk med det amerikanske justisdepartementet for nøyaktig ett år siden.

Forliket ble imidlertid ikke godtatt av statene California, Connecticut, Florida, Iowa, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Utah, West Virginia, og District of Columbia.

Det var i sistnevnte stat, der USAs hovedstad ligger, at saken ble avgjort ved 22.30-tida norsk tid fredag.

Pålegg

Forliket legger til dels harde restriksjoner på Microsofts forrretningsvirksomhet, og krever blant annet at selskapet skal være lempeligere med kildekoden sin, og gjøre det mulig å skille medfølgende programvare fra operativsystemet.

Det siste er for en stor del ivaretatt med Service Pack 1 for Windows, der det finnes en funksjon som skjuler tilgangen til Internet Explorer, Windows Messenger, Windows Media Player, Outlook Express og Microsofts versjon av Java Virtual Machine.

Har oppfylt krav

Samtidig har Microsoft frigjort deler av kildekoden sin, blant annet kommunikasjonsprotokoller og applikasjonsutviklingsprotokoller (API) til bruk for utviklere.

Restriksjonene og påleggene gjelder for de neste fem åra, men kan forlenges av myndighetene uten at det krever ny rettssak.

Hele dommen kan du lese HER. (OBS! Stor trafikk. Kan være vanskelig å komme gjennom)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse