Telenor-logo 2001

Annonse


Minus for Telenor

Telenor-logo 2001Telenor nåtte onsdag morgen presentere røde tall etter årets tredje kvartal på grunn av store nedskrivinger innen Telenor Business Solutions. Men veksten innen drift og lønnsomhet er fortsatt god.

På grunn av store nedskrivinger innen blant annet Telenor Business Solutions på 738 millioner kroner, endte resultat før skatt på minussiden med 105 millioner kroner i tredje kvartal. På forhånd hadde analytikere ventet et resultat før skatt på pluss 536 millioner kroner, ifølge dn.no.

Telenor har den siste tiden fokusert hardt på kostnadskutt og nedbemanning. Tallene for tredje kvartal viser at satsingen til nå har vært vellykket med bedre marginer og lavere investeringer.

Konkurranseevne

– I en fase der veksten i hjemmemarkedet flater ut og kostnadsveksten i 2001 var sterkere enn inntekstveksten er det nødvendig for Telenor å gjøre tilpasninger til markedet for fortsatt å være konkurransedyktige, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i en kommentar.

Det er beregnet at den totale nedbemanningen vil komme opp i rundt 1.500 personer mot slutten av året.

God vekst i driften

Driftsinntektene kom inn på 12.210 millioner kroner, tilsvarende en økning på 21 prosent. Driftsresultatet endte på 488 millioner kroner. Per tredje kvartal har driftsresultatet økt med 3.016 millioner kroner til 1.781 millioner kroner sammenlignet med fjorårets ni første måneder.

Netto rentebærende gjeld i selskapet ligger på 27,6 milliarder kroner, inkludert 2,4 milliarder kroner knyttet til betalbar skatt rundt Sonofon.

Telenor Mobil kan vise til god utvikling i blant annet ARPU (gjennomsnittlige inntekter per kunde) som gikk opp til 359 kroner i løpet av tredje kvartal. Driftsresultatet før av- og nedskrivinger innen forretningsområdet endte på 2.107 millioner kroner, en oppgang på 83 prosent.

Vellykkede kostnadskutt

Ifølge en pressemelding er det mye omtalte omstruktureringsprogrammet Delta 4 i rute.

– Konsernprosjektet Delta 4, som har som mål å redusere kostnadsbasen med brutto 4 milliarder kroner innen utgangen av 2004 sammenlignet med 2001, utvikler seg i henhold til plan. Ved utgangen av tredje kvartal er de samlede innsparingene ca. 700 millioner kroner, innen utgangen av året vil kostnadsreduksjonene være rundt 1 milliard kroner, skriver selskapet i pressemeldingen.

(Telecom.no)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse