Annonse


Digitalkamera redder Sony

Også Vaio-PC-er og CLIE PDA-er med Palm OS har gjort det godt for Sony. Men digitalkamerasalget har gått over all forventning – både for Sony og deres mange konkurrenter.

Hyggelige tall

For Sony ser tallene ganske hyggelige ut. I annet finansielle kvartal ligger overskuddet på om lag 1.6 milliarder kroner. Sammenlignet med et tap på 1.4 milliarder i samme periode i fjor er dette slett ikke verst.

Salget av videoprodukter har også økt, mest på grunn av DVD-spillere og DV-kameraer. Salget av lydprodukter har derimot gått nedover med illevarslende ti prosent, mens salget av TV-apparater har holdt seg på samme nivå som i fjor.

Playstation går bra

Salget av Playstation-produktene er fremdeles bra, og har økt litt fra i fjor. Det er likevel salget av de digitale stillbildekameraene som trekkes fram som forklaringen på de gode tallene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse