Annonse


Mobilbruk påskynder kreft

Det blåses nå nytt liv i diskusjonen rundt hvor vidt stråling fra mobiltelefoner er helsefarlig og ikke minst om den er kreftfremkallende.

Det er i dag stor enighet i det vitenskapelige miljø om at det ikke finnes noen direkte sammenheng mellom kreft og mobiltelefoner, selv om det like gjerne bare kan bety at det ikke er oppdaget noen sammenheng enda.

Heller ikke denne undersøkelsen kan si noen om virkningene på levende menneskeceller, bare hvordan celler i et laboratorium reagerer.

Leukemi

Undersøkelsene har blitt utført ved det nasjonale forskningsinstituttet i Bologna i Italia. Lederen for forskningen, Dr. Fiorenzo Marinelli, hevder å ha bevis for at stråling fra mobiltelefoner akselererer veksten av kreftceller i leukemiceller.

Undersøkelsene ble foretatt ved at cellene ble utsatt for stråling ved 900 MHz (den første og vanligste frekvensen for GSM) i 48 timer ved 1 milliwatt styrke. Mange mobiltelefoner bruker inntil 2 watt styrke.

Etter 24 timer produserte cellene såkalte «selvmordsgener» og leukemicellene begynte å forvinne 20 % raskere enn normalt.

Etter 48 timer hadde cellene derimot begynt å formere seg i økt fart grunnet at tre gener i cellene som setter i gang formering hadde blitt «aktivert» i langt flere celler enn normalt. Strålingen påvirket altså formeringsgenene etter 48 timers eksponering.

-Vi vet ikke hvordan dette påvirker mennesker i virkeligheten, sier Dr. Marinelli til New Scientist. -Men i leukemicellene er virkningen den samme hver gang.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse