Annonse


Telenor: Femmer for MMS

Rett skal være rett: Telenor har aldri tatt noen tikrone for MMS. Hittil har tjenesten vært gratis. Men i mars i år gikk selskapet ut med at de ville ta en tier pr. MMS-melding.

Dette ble mottatt med en blanding av avsky og vantro hos mobilkundene.

Følger etter NetCom

I august kunne NetCom forkynne at de bare vil ta en femmer pr. melding. Etter to måneders tid i tenkeboksen velger nå altså markedsleder Telenor å gå samme vei.

Eller har de planlagt det slik helt fra begynnelsen av? Rent taktikkeri, med andre ord? Det overlater vi til våre lesere å spekulere om…

Akseptabel pris

Uansett skulle alt nå være klart for en ny revolusjon innen mobilkommunikasjon i Norge. En femmer er riktignok fem ganger dyrere enn SMS-krona, men vil trolig bli akseptert i markedet siden man kan sende bilder og animasjoner i tilklegg til tekst.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse