bredbånd Ash illustrasjon

Annonse


Færre penger til bredbånd

bredbånd Ash illustrasjonRegjeringen holder fortsatt på prinsippet om at markedet skal styre bredbåndsutbyggingen, ikke Staten. Dette på tross av at SV og Fremskrittspartiet har funnet hverandre i troen på at store, statlige bevilgninger vi løse problemene.

HØYKOM-reduksjon

I budsjettet ligger det i følge IKT Norge an til en reduksjon innen den såkalte HØYKOM-ordningen, som er et program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon administrert av Norges Forskningsråd.

Ut over dette blir det ikke bevilget midler til bredbåndssatsing.

Verdensmester i piloter

I følge bransjeorganisasjonen er Norge verdensmester når det gjelder piloter, men en sinke når det gjelder faktisk utrulling av høyhastighetsnett.

– Hovedproblemet når det gjelder bredbånd i Norge i dag er ikke nødvendigvis å bygge ut mer fiber. Hovedutfordringen synes heller å være å utnytte den fiberen vi allerede har lagt ned samt sikre aksess, skriver IKT Norge i en pressemelding.

Abelia, bransjeorganisasjonen for IKT og kunnskapsbedrifter i Norge, er også misfonøyd med Bredbåndssatsingen. De er derimot fornøyd med at regjeringen legger opp til økt satsing på forskning og kommersialisering innen IT-sektoren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse