Edward Felten

Annonse


Kopisikring i leketøy

Edward Feltenlista står blant andre Sonys robothund Aibo og «den syngende fisken» som var et hit på norske julebord for et par år siden.

Tvungen kopisikring

Den såkalte CBDTPA-loven (Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act) vil, om den blir vedtatt, gjøre det påbudt å kopisikre alle former for kommersielt, digitalt materiale. Loven forbyr også kjøperne av varene å rukle med kopisikringen, slik at produktet kan viderekopieres eller brukes på andre måter enn produsenten har ment.

Feltens nye kampsak er nemlig «freedom to tinker» – frihet til å tukle med gjenstander du eier sjøl. Denne retten er truet av lovforslaget, mener han. Samtidig mener han det vil føre til et uhyrlig byråkrati der alt fra leke-kassapparater til kjøleskap må inneholde regjeringsgodkjent kopisikringsvern.

I motsatt fall vil produktet ikke ha krav på rettsbeskyttelse om noen stjeler det og lager noe lignende.

I clinch med RIAA

Professor Edward Felten ved Princeton University ble først kjent for alvor da han fant ut hvordan man knekker platebransjens nye antikopieringssystem SDMI (Secure Digital Music Initiative). Oppdraget var ironisk nok bestilt av RIAA – den amerikanske platebransjens fellesorganisasjon. Felten og hans studenter klarte å knekke det aller meste, og laget et detaljert dokument som forklarer hvordan de gikk fram. Han ble nektet å publisere resultatene, men de havnet allikevel på Internett.

Han gikk til søksmål mot platebransjen underhenvisning til ytringsfriheten, men dommeren avviste saken.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse