Martins øye

Annonse


Innfører øye-skanning

Martins øyeSåkalt iris-skanning bruker den fargerike ringen rundt pupillen for å skille personer fra hverandre. Metoden regnes som tilnærmet idiotsikker, og er langt mer treffsikker enn fingeravtrykk.

Bombesikkert

Dessuten er den lettere å tillempe elektronisk enn alle systemer. Kort og pass kan forfalskes og stjeles, hud kan slipes vekk og til og med tenner endres. Men øyet kan ingen gjøre noe med.

Prøver du å ta deg gjennom kontrollen med et stjålet øye, for eksempel fra et lik, går ikke det. Sensoren godkjenner bare levende øyne.

Starter 1. mars

Etter å ha konkludert slik, har myndighetene i Canada i følge avisen Toronto Star som første land bestemt seg for å satse fullt og helt på metoden. Tidligere har det vært forsøk både på amerikanske, britiske og sentraleuropeiske flyplasser.

Kanadierne innfører iris-skanning på Pearson-flyplassen utenfor Toronto og Vancouver International Airport fra 1. mars neste år. Til sammen 12 sjekkpunkter vil bli satt ut med maskiner som sjekker folks øyeepler.

Også mot smugling

På sikt regner myndighetene også med å kunne bruke metoden for å avsløre smugling. Ved å trekke kredittkortet sitt i en leser og kikke inn i iris-skanneren blir det registrert hva hver enkelt flypassasjer har brukt av penger i utlandet.

Dermed vil tolleren kunne sjekke om varene som medbringes er i samsvar med dette beløpet eller ikke, og hvem personen som har med seg varene faktisk er.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse