Annonse


Redd Barna og Microsoft partnere

Avtalen innebærer både samarbeide om enkeltprosjekter og gjensidig profilering. I tillegg skal Microsoft bidra til opprustning av Redd Barnas IT-systemer i Norge og ved Redd Barnas programkontorer ute.

Som en del av avtalen har Redd Barna allerede hjulpet Microsoft med utviklingen av selskapets sikkerhetskampanje, som ble satt i gang denne uka. Partene skal også samarbeide om Redd Barnas Nobelarrangement og TV-aksjonen neste år. Microsoft skal profilere Redd Barnas aktiviteter mot sine ansatte, kunder og samarbeidspartnere.

Barns rettigheter

– Redd Barna er avhengig av å samarbeide med et aktivt næringsliv. For oss betyr dette at vi kan frigjøre midler og kapasitet til å jobbe for det vi kan best, barn og barns rettigheter, sier generalsekretær Gro Brækken i Redd Barna. Brækken viser til at samarbeid med næringslivet er et satsingsområde og at de er opptatt av å lage gode samarbeidsavtaler som gir resultater for begge parter.

Gjensidig nytte

– Først og fremst engasjerer vi oss i dette samarbeidet fordi Redd Barna arbeider for en viktig sak – barns rettigheter., sier adm.dir. i Microsoft Norge Birger Steen. Han legger til at Redd Barna samtidig har viktig kunnskap innenfor blant annet nettbruk som Microsoft har stor nytte av.

Avtalen har i utgangspunktet en tidshorisont på ett år, men begge er åpne for å forlenge dersom samarbeidet blir vellykket.

(Kilde: Pressemelding fra Microsoft)

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse