SMS generell

Annonse


Klagestorm mot SMS-selskap

SMS generellI løpet av helgen har det ramlet inn en jevn strøm av e-post til Forbrukerombudet, og bare i dag har over et dusin mennesker ringt inn og klaget på SMS-meldingen de mottok på fredag.

Og de sier stort sett det samme: at de her får tilsendt reklame de aldri har bedt om, og at de er bekymret for at de plutselig vil måtte betale for en konkurranse de aldri har meldt seg inn i.

(Bakgrunnen for denne saken kan du lese HER)

SMS Communications insisterer på at de har gjort alt etter lovens bokstav, og at ingen meldinger har blitt sendt ut uten at mottakeren på forhånd har gitt sitt fulle samtykke. Forbrukerombudet finner det likevel nødvendig å undersøke omstendighetene rundt SMS-kampanjen nærmere.

Er loven fulgt?

– Vi kommer til å føre en skriftlig saksbehandling, og har allerede tatt kontakt med SMS Communications om dette. I dette tilfellet må det bevises at samtykket er innhentet på en lovmessig måte, og at alle regler har blitt fulgt hvis det er blitt foretatt vesentlige vilkårsendringer i en tidligere inngått avtale, sier seksjonssjef Bente Øverli i Forbrukerombudet til ITavisen.no.

Forbrukerombudet understreker at saken vil behandles i henhold til den nylig reviderte delen av markedsføringsloven som omhandler nettopp forhåndssamtykke ved utsending av elektronisk reklame. Du kan lese mer om dette lovverket på forbrukerombudet.no.

Sendt uønsket reklame tidligere

Dette er ikke første gang at SMS Communication har blitt beskyldt for å sende uønsket reklame. I en liknende sak for noen år tilbake slo Forbrukerombudet fast at selskapet opptrådde ulovlig ved masseutsendinger av reklame – blant annet til mottakere som oppga sine e-postadresser for å kunne delta på et studentarrangement.

– Forrige gang fant vi at SMS Communications opptrådte på en lovstridig måte, og vi måtte da be dem om å ikke gjøre det igjen. Nå må vi se hva som faktisk er tilfellet denne gangen, men finner vi nye lovbrudd kan det i ytterste konsekvens bli snakk om forbudsvedtak og å ta opp saken for Markedstilsynet, sier Øverli til ITavisen.no.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse