Piratfilm

Annonse


Avidi-forbud mot fildeling

PiratfilmI de nye generelle avtalevilkårene sendt ut til Telenors Avidi kabelkunder, blir bredbåndsbrukerne bedt om å avstå fra enkelte typer internettaktivitet.

Blant annet sies det klart fra at kabelsruferne verken skal sette opp server, eller benytte seg av såkalte peer-to-peer (P2P) fildelingstjenester – slik som Kazaa eller Gnutella.

Normalt hjemmebruk

Bakgrunnen for dette punktet i avtalen er at Telenor vil forhindre at enkeltkunder skaper flaskehalser og problemer på Avidi-nettet.

– Infrastrukturen både hos Avidi og nettet generelt er skalert mot normalt hjemmebruk. Dersom kundene setter opp egne servere, for eksempel for å betjene populære hjemmesider, er det risiko for at kvaliteten for andre kunder blir dårligere. Det samme gjelder ekstrem bruk av P2P-tjenester, forklarer Arild S. Johannessen, informasjonssjef i Telenor Plus.

En klausul å vise til

Etter en nærmere prat med Telenor viser det seg riktignok at disse tilsynelatende strenge forbudene først og fremst kan anses som veiledende.

Såfremt man ikke tiltrekker seg ekstreme mengder trafikk, vil det være liten sjanse for å påføre seg straffesanksjoner for litt P2P-bruk nå og da, og Avidi vil ikke blande seg opp i hva slags type filer som fyker gjennom linjene deres.

– Vi driver ikke politivirksomhet eller overvåking av trafikken på noen måte, og vil kun gripe inn hvis det oppstår misbruk i forbindelse med dette. Klausulen i kontrakten som omtaler peer-to-peer er først og fremst til for å hindre ekstrem misbruk og overbelastning av nettet, slik at vi kan bryte inn hvis det oppstår problemer, sier Johannessen til ITavisen.no.

– Skru av delingen

Videre viser det seg at bredbåndsleverandøren slett ikke har noe imot at kundene benytter seg flittig av fildelingstjenester. Faktisk er det kanskje grunn til å tro at nettopp slik aktivitet for mange er et viktig insentiv for å skaffe seg bredbånd i utgangspunktet. For eksempel konkludert en fersk britisk undersøkelse med at så mye som 60 prosent av all trafikk på nettet kunne skyldes fildeling over P2P.

– Vi ser at mye av trafikken går gjennom protokollene som P2P-tjenester bruker, og vi ser en bra og positiv utvikling i slike tjenester. Utfordringen oppstår hvis en bruker har mye innhold på sin egen maskin som er attraktiv for andre. Vi anbefaler derfor at man går inn i programvaren og sørger for at man selv ikke deler ut filer sier Johannessen.

Har kontaktet enkeltkunder

Telenor kan vise til tilfeller hvor kunder med ekstreme mengder pornografi på disken sin har tiltrukket seg flere tusen henvendelser i minuttet til sin maskin, og dermed skapt problemer for resten av nettet. Kunden ble i dette tilfellet kontaktet, og bedt om å skru av «share»-funksjonen i fildelingsapplikasjonen sin.

– I slike tilfeller har kundene vært fornøyde med å få en henvendelse fra oss, hvor vi har fortalt dem hvordan de kan stanse innkommende trafikk, forteller Johannessen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse