Piratfilm

Annonse


– Fildeling står for 60% av nettrafikken

PiratfilmEn rapport fra nettverksfirmaet Sandvine har beregnet at trafikken som oppstår via fildelingsnettverkene Kazaa og Gnutella kan stå for over halvparten av all trafikk på nettet.

Ved å benytte seg av spesialskrevne målingsprogrammer og et statistisk grunnlag på omlag 16 000 nettsurfere, mener rapporten å kunne vise at nettverkstrafikken fra de som brukte de aktuelle fildelingsapplikasjonene var enorm – til tross for at dette bare gjaldt 15-30 prosent av brukerne.

Mer enn bare MP3 og DivX

Trafikken som genereres av fildelingsnettverkene er langt større enn kun mengden filer som overføres.

Dette skyldes blant annet at Peer-2-peer nettverk av denne typen er avhengig av at alle påloggete maskiner opprettholder kontakten med minst fire andre maskiner i nettverket, og er avhengig av å kontinuerlig sende informasjon mellom disse.

Når enkelte bruker i tillegg velger å fungere som såkalte «supernoder» i P2P-nettverket, blir denne trafikken langt større.

-Utfordring for ISPene

Rapporten konkluderer med at fildelingsprogrammer legger raskere beslag på båndbredde enn noe annet på nettet.

– Fildeling er enormt populært blant bredbåndskunder, men hvis dette ikke gjøres på en måte som utnytter båndbredden mer økonomisk, vil P2P-trafikk forbli en vesentlig utfordring for tilbyderne, sier Marc Morin i Sandvine til nettstedet LightReading.com.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse