USA-terror3

Annonse


Amerikanerne godtar nett-overvåking

USA-terror3Undersøkelsen er foretat av det amerikanske selskapet Pew Internet. Den viser at hele 69 prosent av amerikanske borgere mener at regjeringen må gjøre alt den kan for å holde informasjon unna terroristers øyne. Selv om det betyr at folk flest blir nektet den samme informasjonen.

Privat sensur

Etter terroraksjonen mot World Trade Center og Pentagon 11. september i fjor, ble store mengder informasjon om kjemisk industri, militærbaser og kjernekraftverk fjernet fra nettet.

Dette skjedde på privat initiativ. Det forelå ikke noe pålegg fra myndighetene om å gjøre det.

Debatt

Siden har det oppstått en debatt om myndighetene faktisk skal kunne gå inn å regulere innholdet på nettsteder. De fleste amerikanere mener altså at de bør kunne ha anledning til det.

Hele undersøkelsen finner du HER

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse