nanoteknologi vignett

Annonse


Intel med nano-brikke

nanoteknologi vignettLanseringen vil i følge C|net News.com skje på Developer Forum-konferansen i San Jose, California.

Det er ikke bare prosessorhastigheten som går opp. Området der de utallige regneoperasjonene utføres går stadig ned i størrelse.

I dag 130

De nye mikrobrikkene har byggesteiner med en størrelse på 100 nanometer. En nanometer er en milliarddels meter eller en ti-milliontedels centimenter. Dagens minste byggesteiner er til sammenligning på 130 nanometer.

Alt under 100 nanometer regnes «etter boka» som nanoteknologi.

Hvilke praktiske konsekvenser dette har, er for tidlig å si. Prosessorbrikkene blir ikke nødvendigvis mindre eller kjøligere.

Nye teknologier kommer

Intels nanoteknologi bygger på eksisterende silisium-teknologi. Andre selskaper jober med helt nye plattoformer. Blant de mest lovende er ledende karbonrør og Double Gate-transistorer.

IBM lover at Dual Gate-transistoren vil være på markedet i 2006, mens karbonrør-prosessorer trolig er noe lenger unna. I mellomtida vil Intel åpenbart fylle hullet ved å bygge videre på utprøvd teknologi.

– Vi har vår uttalte tilnærming og vår uutalte tilnærming til utvikling. Vår posisjon gjør oss i stand til å vurdere alle muligheter, uttaler en kryptisk Frank Spindler i Intel til C|net News.com.

3 Ghz i startgropa

På den fire dager lange konferansen i San Jose vil Intel også presentere sin 3 Ghz Pentium 4-prosessor med såkalt hyperthreading-teknologi.

I tillegg vil de presentere en ny standard for kommunikasjon mellom hovedkort og harddisker, DVD-ROM og andre enheter, ATA II. Denne skal på sikt avløse den eksisterende IDE/ATA-standarden .

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse