GSM-vignett

Annonse


– GSM ikke bra nok

GSM-vignettKonsultenselskapene Preview og Nexia leverte tidligere i år en rapport som konkluderte med at GSM-nettet er bra nok for kommunikasjon internt i brannvesenet, helsevesenet og politiet.

Heller ikke UMTS

Prosjektgruppa som jobber på vegne av nødetatene for å spesifisere et nytt kommunikasjonsnett har kommet til stikk motsatt konklusjon.

De mener at verken GSM eller 3G/UMTS egner seg for kommunikasjon innen de livsviktige etatatene.

– Umulig å gjennomføre

Tankene i GSM-rapporten er interessante, men umulige å gjennomføre, heter det i prosjektgruppas rapport.

Det haster med å gi brann, helse og politi et nytt kommunikasjonssystem. De analoge sambandssystemene er svært gamle, og det er usikkert hvor lenge det er mulig å holde liv i dem.

Ingen land bruker GSM

TETRA-systemet er et leverandøruavhengig sambandssystem som de fleste europeiske land har valgt. Ingen land har hittil vedtatt å bruke standard GSM-mobiltelefoni i sine nødetater, heter det i Justisdepartementets uttalelse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse